Retroreflexní obrysové pruhy


Potřebujete označit nákladní auto obrysovými reflexními pruhy DLE SMĚRNICE EU č. 76/756 ?

Pro obrysové značení používáme výhradně schválené retroreflexní materiály určené pouze pro obrysové značení

3M Scotchlite Diamond Grade 983 – pro skříňové verze
3M Scotchlite Diamond Grade 987 – pro plachtovinu
Avery V-6700B – pro skříňové verze
Avery V 6750B – pro plachtovinu

V některých členských zemích EU (např. Slovensko) musí být vozidla kategorie N s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností převyšující 7,5t a všechny vozidla kategorie Q3 a Q4 označeny obrysovým retroreflexním značením pro zvýšení viditelnosti a rozeznatelnosti podle předpisu EHK 104.

  • retroreflexní značení musí být dle předpisu EHK48
  • na boku může být použito bílé nebo žluté značení a vzadu červené nebo žluté
  • značení musí být v souvislém pásu v šíři 5cm z nepřerušovaného nebo částečně přerušovaných pásů
  • obrysové značení by mělo tvořit min 80% celkové délky nebo šířky vozidla (přívěsu)
  • pásy se mohou umístit pouze do vnitřního obrysového značení

Jsme schopni Vám nabídnout buď dodání schválených retroreflexních materiálů nebo zajistit kompletní realizaci včetně nalepení.

Pokud Vás naše nabídka služeb zaujala, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky a my Vám rádi zdarma zhotovíme cenovou nabídku.